برخی از کاربران سرشناس توئیتر با انتشار پیام هایی به مدیران این شبکه اجتماعی یادآوری کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تهدید ایران قوانین این شبکه را زیرپا گذاشته است.

به اعتقاد این کاربران، ترامپ با تهدید ایران از طریق توئیت صبح امروز خود، قانون توئیتر مبنی بر عدم استفاده از این شبکه اجتماعی برای تهدید دیگران به آسیب فیزیکی، مرگ یا بیماری را نقض کرده است.

«بیل نیلی» خبرنگار ارشد بین الملل شبکه خبری ان بی سی آمریکا در پیامی توئیتری با اشاره به تهدید ترامپ نوشت: شک ندارم که این توئیت قوانین توئیتر را نقض می کند.

نیلی خطاب به ترامپ افزود: به عنوان یک شهروند عادی این پیام را درباره کس دیگری توئیت کن و ببین چه اتفاقی می افتد، فکر می کنم حساب کاربری‌ات تعلیق می شود.

همچنین «استفانی رول» مجری سرشناس ان بی سی با اشاره به این پیام نیلی نوشت که توئیت دونالد ترامپ به هیچ وجه در حیطه استفاده قابل قبول از این شبکه اجتماعی قرار نمی گیرد.

توئیتر در قوانین خود در بخش مربوط به «تهدید به خشونت و تکریم خشونت» نوشته است: نباید تهدید به خشونت کنید یا برای کسی یا گروهی از مردم آسیب جسمی، مرگ یا بیماری بخواهید.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته گفت: اقدامات خصمانه ترامپ علیه ایران می تواند به جنگ منتهی شود جنگی که مادر همه جنگ ها خواهد بود. البته صلح با ایران نیز امکان پذیر است که مادر همه صلح ها خواهد بود.

ترامپ نیز در توئیت خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و خطاب به روحانی گفت: هرگز آمریکا را تهدید نکنید زیرا عواقب آن متوجه شما خواهد شد.

برخی از دیپلمات های آمریکایی بر این باورند که دولت ترامپ نوعی تبلیغات ضد ایرانی به راه انداخته تا به موازات تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران و کمک به گروه های شبه نظامی مخالف حکومت ایران، در داخل ایران نیز موجب ناآرامی های سیاسی شود.