براساس شنیده‌های خبرنگار ما، وزیر سابق اقتصاد یکی از گزینه‌های جدی ریاست بانک مرکزی و جایگزینی با ولی‌الله سیف است.

 گفته می‌شود به او پیشنهاد وزارت اقتصاد نیز داده شده است.