بر اساس گزارش آتش نشانی تعداد زیادی از افراد در این آتش سوزی گرفتار شده و به علت پوشش جاده ها قادر به ترک محل نیستند.

بر اساس این گزارش، اکنون بالگردها و آمبولانس های زیادی برای نجات مردم و مهار کردن آتش تلاش می کنند. شدت باد مانع فعالیت نیروهای آتش نشانی شده و آتش سوزی مناطق جنگلی بسرعت به دیگر مناطق سرایت و آتش در حال گسترش است.