رضا قوچان نژاد امروز رسما به تیم آپوئل نیکوزیا قبرس پیوست.

قرارداد وی با این تیم قبرسی دو ساله است و بر این اساس این خبر در AFC بازتاب داشته است.