هیات وزیران در جلسه ۱۳/۴/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- مبلغ هشتصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه­ای از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- برای بازسازی، بهسازی، تجهیز و ایمن­سازی هفت اردوگاه زندانیان، موضوع ماده (۴۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام - مصوب ۱۳۷۶- و به منظور پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه، در اختیار سازمان زندان­‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می­‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲- سازمان یادشده موظف است گزارش نحوه هزینه­کرد اعتبار مذکور را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ارایه نماید.

معاون اول رئیس‌‌‌جمهور این مصوبه را به وزارت کشور، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.