حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کشورما ۱۵ همسایه و ۲۵ همجوار دارد که مراودات ما و کشور‌های همجوار قطعا به صورت مستقیم بر یکدیگر تاثیرگذار است؛ حتی اگر مراوداتی با هم نداشته باشند. ترامپ تهدید کرده است، زیرا کانال دیپلماتیکی برای مذاکره بین ایران و آمریکا وجود ندارد؛ لذا موضوع در قالب تهدیدات لغوی پیش می‌رود.

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با العالم درباره تهدید اخیر ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران اظهارداشت: ایران و آمریکا راهبرد نظامی برای حمله به هم دیگر ندارند و نوع صحبت‌های آقای روحانی هم بر این است که تحریم ایران اثر منطقه‌ای خواهد بخشید؛ چون ایران کشور قابل محاصره‌ای نیست.

وی افزود: کشورما ۱۵ همسایه و ۲۵ همجوار دارد که مراودات ما و کشورهای همجوار قطعا به صورت مستقیم بر یکدیگر تاثیرگذار است؛ حتی اگر مراوداتی با هم نداشته باشند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: ترامپ تهدید کرده است زیرا کانال دیپلماتیکی برای مذاکره بین ایران و آمریکا وجود ندارد؛ لذا موضوع در قالب تهدیدات لغوی پیش می‌رود.

فلاحت پیشه درباره اشاره روحانی به وجود تنگه‌های زیاد بیان کرد: منظور آقای روحانی این است که جمهوری اسلامی ایران کشوری است که امکان اثرگذاری بر تنگه‌های مختلف در حوزه های مختلف را دارد و مکان خاصی را مطرح نکردند.