در روزهای اخیر به مناسبت درگذشت یکی از افرادی که در سال‌های اول انقلاب دچار مشکلاتی شده بود، فیلم‌هائی از او توسط یک عنصر کاملاً مشکوک به فضای مجازی راه یافته که با نسبت دادن اقدامات خلاف به نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌شود آن شخص و آن جریان فکری مظلوم جلوه داده شوند و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در ذهن‌ها به عنوان ظالم، زیر سوال برود.

 

متاسفانه عامل انتشار این فیلم‌ها که معجونی از دروغ و مغالطه هستند، مدت‌ها توسط بعضی از افراد و دستگاه‌های وابسته به نظام جمهوری اسلامی حمایت شد و اکنون نیز با اینکه با تلاش‌های به عمل آمده توسط دلسوزان، چهره این فرد و این جریان افشا شده است، متاسفانه هنوز با دست باز به آماده سازی خوراک برای جنگ روانی علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مشغول است. تاسف بالاتر اینکه حامیان اصلی این فرد و این جریان هم اکنون مناصب مهمی را اشغال کرده‌اند و چه بسا هنوز هم درحال پشتیبانی این جریان خطرناک باشند.

ملاحظه می‌شود که در جنگ روانی به راه افتاده علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، عناصری از دست اندرکاران داخل نظام نیز مشارکت دارند و این به معنای مظلومیت این نظام است. عده‌ای تحت عنوان «دفاع از نظام» مرتکب اقدامات افراطی می‌شوند، عده‌ای در لباس دین سخنانی می‌گویند که موجب وهن دین است و جماعتی هم لابد تحت عنوان آزاداندیشی، به افراد و جریان‌های نفوذی که درحال فراهم آوردن خوراک برای جنگ روانی علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند قربه الی‌الله کمک می‌کنند!

سر برآوردن جنگ روانی در شرایطی که رئیس‌جمهور آمریکا آشکارا با زشت‌ترین زبان تهدید علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، کاملاً طبیعی است. در خارج از ایران و در داخل، کسانی که سودای قدرت در سر می‌پرورانند طبعاً شرایط به وجود آمده را موقعیت مناسبی برای ابراز وجود و تلاش برای رسیدن به اهداف خود می‌یابند و جنگ روانی را نیز ابزار مناسبی برای تامین آن می‌دانند.