در شرایطی که عنوان شده قرارداد گادوین منشا با پرسپولیسی ها ۲۵۰ هزار یورو است و با همین رقم به ثبت رسیده است خبر دیگری منتشر شده که نشان می دهد ظاهرا این قراداد ۱۰۰ هزار یورو هم آپشن دارد!آپشنی با عنوان بازی کردن در ترکیب اصلی!

پرسپولیسی ها در نیم فصل اول از خرید بازیکن محروم هستند و شکی وجود ندارد که منشا یکی از بازیکنان ثابت این تیم حداقل تا نیم فصل خواهد بود.حتی اگر او از ۳۰ بازی ۱۵ بازی را هم به میدان برود باید رقمی در حدود ۵۰ هزار یورو به قرارداد این بازیکن اضافه کنند.آپشنی عجیب که اگر همین حالا از مسئولان پرسپولیس درباره اش سوال کنید احتمالا می گویند که برای تزریق روحیه و البته انگیزه برای رسیدن به ترکیب اصلی است.