هادی پژوهش جهرمی افزود: برخی از افراد در پی ایجاد هیاهوی بی مورد در جامعه هستند و باید هوشیار بود که با انتشار چنین مطالبی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، افکار عمومی به سمت و سوی اینگونه اخبار غیر واقعی هدایت نشود. 

ظرف چند ساعت گذشته در برخی از شبکه های اجتماعی مطالبی در مورد بروز تنش هایی در مناطقی از شهرستان داراب انتشار یافت. 

برخی از این شبکه ها ادعا کردند ناآرامی های داراب در اعتراض به نبود آب رخ داده است. 

شهرستان داراب در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد.