رحیم زارع درباره نشست امروز یکشنبه اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون ویژه بررسی طرح یک فوریتی الحاق جز (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که در ارتباط با ارتقای شفافیت اقتصادی است مورد بررسی قرار گرفت. 

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: کلیات طرح مربوط به اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) که درباره جرایم عدم شفاف سازی اطلاعات مالی از سوی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بوده در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مصوب شد.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس طرح مذکور شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی هستند؛ موظف هستند اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس را براساس قانون ارائه کنند.