وزارت خارجه تونس امروز تصویب قانون کشور یهود از سوی کنیست رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و خواستار حمایت بین المللی از فلسطینی ها و مقابله با سیاست های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی شد.

در بیانیه وزارت خارجه تونس آمده است: تونس مراتب محکومیت شدید در قبال این اقدام که بار دیگر نادیده گرفتن قطعنامه های مشروع بین المللی از سوی اسرائیل را نشان می دهد، ابراز می دارد به ویژه که این به مثابه انکار حقوق تاریخی ملت فلسطین به ویژه حق تعیین سرنوشت و برپایی کشور مستقل به پایتختی قدس شریف است که بدون آن منطقه از امنیت و ثبات برخوردار نخواهد بود.

وزارت خارجه تونس بیان کرد: این اقدام غیرقانونی خطرناک است و جامعه بین المللی باید به مسئولیت خود برای توقف سیاست های لجام گسیخته اسرائیل و حمایت از ملت فلسطین، عمل کند.

شایان ذکر است کنیست رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته لایحه تبعیض‌آمیز موسوم به «کشور یهود» را به طور نهایی تصویب و به قانون تبدیل کرد. ۶۲ نفر از نمایندگان کنیست به این قانون رای موافق، ۵۵ نفر رای مخالف و دو نفر هم رای ممتنع دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصویب این قانون را نقطه تحولی مهم در تاریخ رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

این قانون تبعیض‌آمیز که به نام «کشور یهود» نیز شهرت دارد، سرتاسر سرزمین فلسطین را کشوری فقط برای صهیونیست‌ها دانسته و فلسطینیان را از تمام حقوق شهروندی و انسانی خود محروم می‌کند. به موجب این قانون، زبان عبری زبان رسمی خواهد بود و دیگر عربی زبان رسمی نیست. قانون مذکور توسعه شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین را یک ارزش ملی دانسته و بر ارتقای این شهرک‌ها تاکید می‌کند.