عصر امروز مراسم ترحیم پدر وحید حقانیان در حالی در مسجد نور تهران برگزار شد که فرزندان رهبر انقلاب در این مراسم حضور داشتند.

بر این اساس، مصطفی خامنه‌ای، مجتبی‌ خامنه‌ای، مسعود خامنه‌ای و میثم خامنه‌ای در مراسم ترحیم پدر معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری شرکت کردند.

index

2

1

6

1

7

9

8

مراسم ترحیم پدر وحید حقانیان