دکتر عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز طی سخنانی ، بر اهمیت نگاه راهبردی به موضوع حقوق بشر تاکید و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت کمیسیون حقوق بشر در راستای ترویج و اموزش و تحقق حقوق بشر شد.

در این نشست بموجب مواد ۶ و ۷ ایین نامه داخلی نحوه تشکیل و اداره کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز ، دبیر کمسیون ،دبیر دوم و منشی با رای اکثریت اعضاء انتخاب شدند.

وکیل "محمد صالح نقره کار" بعنوان دبیر کمیسیون حقوق بشر انتخاب و در ادامه ، وکیل "فرهنگ فقیه لاریجانی" دبیر دوم و وکیل "یاشار کاظمی" بعنوان منشی کمیسیون برگزیده شدند.