رویترز نوشت: تعدادی از افراد در هند به یک مسلمان شک کردند که او در حال انتقال چند گاو برای ذبح است به همین دلیل به او حمله کردند و کشتند.

یک ماه پیش هم اتفاق مشابهی در هند روی داد.

رویترز نوشت که این اتفاق نشانه ای از افزایش نفوذ گروه های تندرو هندو است.

بسیاری از هندوها گاو را مقدس می دانند اما مسلمانان که در هند اقلیت هستند از گاو برای غذا استفاده می کنند.

پلیس ایالت راجستان در شمال غرب هند اعلام کرد: حدود ۵ تا ۷ نفر یک نفر به اسم اکبر را محاصره کردند. اکبر در حال حرکت بود و دو گاو را در روستای خود در ایالت هاریانا همراهی می کرد. انها این فرد را محاصره و تا مرگ، کتک زدند.

سخنگوی پلیس هم گفت: درباره این حادثه، تحقیق و به زودی جنایتکاران را بازداشت می کنیم. فرد کشته شده ۲۸ ساله به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل شدت ضربات، جان سپرد.