فرانس پرس نوشت: قانون اساسی ایران پیروان آیین زرتشت، یهود و مسیحیت را به عنوان اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است. پارلمان ایران با ۲۹۰ عضو دارای سه نماینده مسیحی، یک نماینده یهودی و یک نماینده زرتشتی است.

سپنتا نیکنام در انتخابات اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به عضویت شورای شهر یزد درآمده بود اما به دنبال شکایت یکی از اعضای شورا در مورد غیرمسلمان بودن برکنار شده بود.

او اکنون با رای مصلحت نظام دوباره به پست خود برگشت.

خبرگزاری فرانسه افزود : برکناری این نماینده شورای شهر پیرو مذهب زرتشت توسط شورای نگهبان صورت گرفت که طبق قانون اساسی می تواند منتخبین در انتخابات را تایید یا رد کند.

حجت الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت که از طرف نهادهای حکومت برای حل مساله سپنتا نیکنام تعیین شده بود روز شنبه به خبرنگاران گفت: بر اساس مفاد قانون اساسی مبنی بر احترام به حقوق اقلیت های مذهبی، مجمع تشخیص مصلحت به نفع سپنتا نیکنام رای داد.

انصاری گفت: مجمع تشخیص مصلحت به استناد قانون سال ۱۳۷۵ در مورد حقوق اقلیت های مذهبی رای به حق شرکت پیروان اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر داد و به این ترتیب سپنتا نیک نام می تواند به پست خود در شورای شهر یزد برگردد.

خبرگزاری فرانسه در پایان نوشت :آیین زرتشت بزرگترین آیین ایران باستان بوده و طبق آمار دولتی، ۲۵ هزار نفر پیرو آیین زرتشت هستند.