در استان بصره واقع در جنوب عراق، معترضان پرچم کشورشان و پلاکاردهایی را در محکومیت «احزاب فاسد» در دست گرفته و به سمت ساختمان استانداری حرکت کردند و خواستار بهبود کیفیت خدمات رسانی و ایجاد فرصت های شغلی شدند.

در استان ذی قار نیز هزاران نفر از مردم معترض به همراه شیوخ عشایر در میدان الحبوبی واقع در مرکز شهر الناصریه تظاهرات کردند و خواستار برکناری استاندار و رئیس شورای استانداری شدند.

در استان میسان نیز صدها نفر از اهالی شهر العماره از دولت مرکزی خواستار ایجاد فرصت های شغلی و بهبود برق رسانی شدند و معترضان از خیابان دجله به سمت ساختمان استانداری حرکت کردند.

همچنین معترضان در استان کربلا نیز خواستار بهبود خدمات رسانی و به پایان رساندن پروژه های نیمه کاره شدند.

در همین راستا نیروهای امنیتی در مرکز استان های نجف و کربلا تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کردند.

اعتراضات به شرایط معیشتی و خدمات رسانی در استان های مرکزی و جنوبی عراق از اوایل ماه جاری میلادی شروع شده است و معترضان خواهان بهبود خدمات عمومی و ریشه کن کردن فساد هستند.