راشاتودی در خبری فوری از حمله با چاقو در شهر لوبک واقع در شمال آلمان و زخمی شدن دست کم ۱۴ نفر در این حمله خبر داد.

در همین رابطه پلیس آلمان از بازداشت فرد مهاجم و آغاز تحقیقات گسترده در رابطه با این حمله خبر داد.

این حمله در یک اتوبوس رخ داد و شاهدان حاضر در صحنه می‌گویند مهاجم مسلح به یک چاقو بوده است.

هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.