جونیور از امروز بازیکن رئال است ولی مادریدی ها رضایت دادند اولین سال قراردادش را در باشگاه برزیلی خود بگذراند مگر اینکه پیشرفت بازیکن آنچنان زیاد باشد که مستقیما به مادرید بپیوندد. علت این تاخیر سن پایین این بازیکن ۱۶ ساله است.