سرهنگ علی راقی، رییس پلیس مترو با تایید این خبر در ادامه گفت: ۲۷ تیر ماه سال جاری بود که ماموران پلیس پیشگیری ایستگاه دروازه دولت به مردی جوان در حال فحاشی نسبت به شهروندان تهرانی مشکوک می شوند.

وی ادامه داد: متهم که قصد سوار شدن در شلوغی مترو را به واگن داشته است بعد از درگیری به همراه افراد دیگری که با آنها درگیر شده بود بازداشت می شود اما در اقدامات تکمیلی پلیس مشخص می شود که او چهار دستگاه گوشی گرانقیمت همراه خود داشته است.

وی افزود: وقتی این گوشی ها تحت بررسی قرار می گیرند مشخص می شود تمامی آنها سرقتی بوده و او که چاره ای جز اعتراف نداشت به ماموران می گوید: من این سرقت را شب گذشته در اتوبوس مسیر تبریز به تهران انجام دادم.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم ۲۵ ساله، در تشریح اقدام خود به ماموران گفت: من فکر نمی کردم که به این سادگی گیر بیفتم. دیشب مسافر اتوبوس تبریز به تهران بودم. در نتیجه از غفلت مسافران که در خواب به سر می بردند استفاده کرده و از آنان چهار عدد گوشی دزدیدم که قبل از بیدار شدن آنها از اتوبوس پیاده شدم.

به گفته سرهنگ علی راقی متهم در انتها با صدور قرار قانونی برای انجام تحقیقات تکمیلی روانه بازداشتگاه شد.