روز چهارشنبه نشریه لوموند اعلام کرد که در بازبینی فیلمی منتشره از جریان تظاهرات ‍‍۱ می در پاریس، «الکساندر بنالا» از مقامات کاخ الیزه را در حال ضرب و شتم یک معترض شناسایی کرده است.

الکساندر بنالا، که پیش از این و در جریان کارزار‌های انتخاباتی رئیس حفاظت از امانوئل مکرون بود، در کابینه فعلی به مقام دستیار ارشد رئیس‌جمهور رسیده است.

در فیلم منتشره و در میان جمعی از نیروهای پلیس، فردی با کلاهی بر سر در حال زدن یک معترض روی زمین دیده می‌شود.