در این بیانیه عنوان شده اشت: جامعه جهانی اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل در این قانون را به رسمیت نمی شناسد.

در این بیانیه همچنین اختصاص حق تعیین سرنوشت تنها برای یهودیان &#۳۹;قانون ما قبل تاریخ&#۳۹; و حاصل تفکر تبعیض آمیز ارزیابی شده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: &#۳۹;جامعه جهانی باید واکنش مناسبی به این قانون که توجیهی برای ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی دولت اسرائیل و همچنین تلاشی برای از بین بردن راه حل دو دولت است، نشان دهد.&#۳۹;

همچنین ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه تصویب قانون &#۳۹;کشور یهود&#۳۹; را محکوم کرد و گفت: پذیرش این اقدام نژادپرستانه که به معنی تلاش برای پاکسازی فلسطینی ها از سرزمین خود به شکل فیزیکی و با ابزارهای قانونی است، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

کالین تصریح کرده است: جامعه جهانی را به واکنش در خصوص این بی عدالتی که در برابر دیدگان جهانیان انجام شده است، فرا می خوانیم.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه همچنین اعلام کرده است: بار دیگر بر عزم ترکیه برای دفاع از حقوق مردم دوست و برادر خود فلسطین از قوانین بین المللی تاکید می کنیم.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، فوآد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه نیز با انتشار پیامی در حساب توئیتری خود تصویب قانون &#۳۹;کشور یهود&#۳۹; در مجلس رژیم صهیونیستی را اقدامی غیرقانونی خوانده و بر عدم پذیرش آن تاکید کرد.

بنا به این گزارش، اوکتای اظهار کرد: چنین قانونی از طرف جمهوری ترکیه پذیرفته نخواهد شد چرا که ترکیه قدس را پایتخت فلسطین می داند و چنین نیز خواهد ماند.

وی در پیام خود نوشته است: &#۳۹;پارلمان اسرائیل با انکار حقوق اساسی و آزادی، با تصویب قانون &#۳۹;کشور یهود&#۳۹; اصول بنیادین قوانین بین المللی را خدشه دار کرده و چنین قانونی از طرف ترکیه پذیرفته نیست.