قیمت خودرو برلیانس در بازار به شرح زیر است: 

 

 
برای خرید برلیانس چقدر باید هزینه کرد؟
 
آخرین قیمت خودرو را اینجا ببینید.