روسای جمهوری آمریکا به ندرت در مسائل مربوط به فدرال رزرو دخالت می کنند. «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو و سایر مقام های این بانک در سال جاری میلادی دو بار نرخ بهره را افزایش داده و احتمالا تا پایان ۲۰۱۸ دو بار دیگر این نرخ را بالاتر می برند. 

ترامپ در مصاحبه با شبکه سی.ان.بی.سی گفت، هر چند «مرد بسیار خوبی» را به ریاست فدرال رزرو انتخاب کرده است، اما این تصمیم بانک مرکزی آمریکا را تایید نمی کند. 

وی افزود: آنها می خواهند بار دیگر نرخ بهره را بالاتر ببرند. از این کار خوشحال نیستم. با این حال، به آنها اجازه می دهم کاری را که احساس می کنند بهترین است، انجام دهند. در هر صورت، از این کار خوشم نمی آید.

در پی این اظهارات، بازار سهام، ارزش دلار و سهام خزانه سقوط کرد.

ترامپ سال گذشته با حمایت کنگره مالیات ها را کاهش داد. اقتصاد آمریکا در سال جاری شاهد رشدی سه درصدی بوده بازارهای سهام هم رشد داشته اند.

پاول تاکید کرده که اقتصاد آمریکا به قدرت کافی قوی شده و می توان نرخ بهره بانکی را افزایش داد. نرخ بهره بانکی پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۷ به پایین ترین حد رسید و حالا به ۱.۷۵ تا ۲ درصد افزایش یافته است. 

ترامپ گفته که اکنون زمان خوبی برای افزایش نرخ بهره نیست. او اذعان کرد که صحبت هایش عادی نیست اما اهمیتی به تبعات آن نمی دهد. 

انتظار می رود صحبت های ترامپ انتقاداتی در پی داشته باشد. فدرال رزرو همواره از دخالت های سیاسی دور بوده است. بنابراین سخنان ترامپ انتقادی بی سابقه به شمار می آید.

«ریچارد فیشر» از مقام های سابق بانکی در آمریکا به سی.ان.بی.سی گفت: هیچ رئیس جمهوری نباید در امور فدرال رزرو دخالت کند. اگر به جای پاول بودم، به رئیس جمهوری اعتنا نمی کردم و کار خود را انجام می دادم. قطعا او نیز همین کار را می کند.