«سالفوا کی‌یر» رییس‌جمهوری سودان جنوبی امروز-پنجشنبه- برای پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور اعلام آمادگی کرد.

کی‌یر گفت برای پایان دادن به جنگ داخلی، حاضر است توافق صلح را امضا کند.

مذاکره برای رسیدن به توافق در سودان جنوبی ادامه دارد و طبق طرحی که اکنون در حال بررسی است، رییس‌جمهوری این کشور ۵ معاون خواهد داشت.