علی الهیار ترکمن اظهار داشت: توافق هایی با سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سه قسط و در ماه های تیر، مرداد و شهریور صورت گرفته بود. 

وی افزود: با همکاری خوب خزانه داری کل کشور و با وجود اینکه دیروز ۲۷ تیرماه زمان پرداخت حقوق کارمندان بود، مبلغ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان بابت قسط اول پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت شد.

مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: این پول اکنون در حساب ادارات آموزش و پرورش استان ها قرار دارد و آنها می توانند قسط اول پاداش پایان خدمت فرهنگیان را پرداخت کنند.