«وارنر هویر» رییس «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» گفت این بانک برای سرمایه‌گذاری در ایران باید بخش عملیات‌های خارجی خود را به خطر بیاندازد. 

 

«وارنر هویر» گفته با وجود اینکه او از اقدامات اتحادیه اروپا برای حفظ برجام حمایت می‌کند، ایران جایی است که ما نمی‌توانیم نقش فعالی در آن بازی کنیم. 

 

«بانک سرمایه گذاری اروپا» بازوی وام دهی اتحادیه اروپاست و از اینکه در ایران فعالیت کند و به این واسطه توانایی تامین مالی خود را از طریق بازار آمریکا به خطر بیاندازد نگران است.

 

«هویر» گفته: این بانک ۵۰۰ میلیارد یورو بدهکار است.

 

بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا در  تلاش برای حفظ جریان پول به ایران بعد از خروج آمریکا از برجام پذیرفت که ایران را به لیست کشورهایی که بانک سرمایه گذاری اروپا در لوکزامبورگ در آنها فعال است اضافه کند. 

 

با وجود این تصمیم که قرار بود از اول آگوست عملیاتی شود، بانک سرمایه گذاری متعهد به انجام کسب و کار در ایران نشهده است.

 

بر اساس این گزارش، یکی از یال‌های استراتژی اروپا، جریان تامین مالی از سوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا و اقدامات ویژه برای مقابله با تحریم کمپانی‌های اروپایی به واسطه تحریم‌های آمریکا است. یکی دیگر از ابعاد این استراتژی، پیشنهاد دولت‌های اروپایی برای انتقال پول به طور مستقیم به بانک مرکزی ایران برای جلوگیری از جریمه‌های آمریکاست. 

 

«هویر» در کنفرانسی در کمیسیون اروپایی گفته: هیچ بانک اروپایی‌ای که در حال حاضر قادر به انجام کسب‌وکار با ایران و در ایران باشد، وجود ندارد.