کرمعلی قندالی در جلسه شورای عشایری استان قم که در تالار امام جواد(ع) برگزار شد، عنوان کرد: یکی از برنامه‌های مهم ساماندهی عشایر و حل مشکلات آنان است.  در این راستا برنامه‌هایی همانند توانمندسازی عشایر در زمینه تولید و تامین آب و سوخت و تلاش در جهت رونق اقتصادی آنان در دست اقدام است.

قندالی بیان کرد: عشایر ظرفیت‌های ارزشمندی در تولید هستند و باید نگاه ویژه‌ای در جهت تولیدات دامی و غیر دامی صورت گیرد. در حدود ۶۹ درصد از سطح کشور حوزه قلمرو فعالیت عشایر کشور است که خود نقش مهمی در امنیت و تولید دارد.

 

رئیس سازمان امور عشایر کشور بیان کرد: عشایر نقش سازنده‌ای در عرصه‌های انقلابی داشته‌اند و ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب سلامی کرده‌اند. پرداخت تسهیلات با سود کم به عشایر در جهت حل مشکلات تولید یکی از رویکردهای مهم در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

 

قندالی افزود: بر اساس آخرین سرشماری کشور ۲۱۳ هزار خانوار عشایر در کشور داریم که در زمینه تولید دام بیش از ۲۳ میلیون دام سبک را نگهداری می‌کنند.

 

در ادامه تندرو - رئیس اداره امور عشایری استان قم - بیان کرد: طبق سرشماری بیش از ۲۱۰۰ نفر در قالب ۳۰۵ خانوار عشایری در این استان حضور دارند.