فریدون خودنیا اظهار کرد: وقتی وسایل برقی در پریز هستند و از آنها استفاده نمی‌شود نیز برق مصرف می‌کنند.

 

وی تاکید کرد: این وسایل را باید یا از پریز برق خارج و یا چندراهی را خاموش کنیم.

 

خودنیا تصریح کرد: وسایل در حالت استندبای ۳ تا ۱۱ درصد برق مصرف می‌کنند در حالی که در این وضعیت کارآیی ندارند.

 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان بیان کرد: از مشترکین می‌خواهیم برای کمک به اقتصاد خانواده و شرکت برق استان این وسایل را در حالت استندبای قرار ندهند و صرفه جویی کنند.

 

وی در ادامه گفت: چون مصرف برق در کشور از تولید بیشتر است، روزانه مدیریت اضطراری بار در استان اعمال می‌شود.

 

خودنیا بیان کرد: ضمن عذرخواهی از همه کسانی که خاموشی‌ها برای آنان اعمال می‌شود، مشترکین می‌توانند هر روز با مراجعه به سایت شرکت از زمان و مکان قطعی‌ها آگاه شوند.