سید حسن هاشمی در این نامه با اشاره به نامه قبلی خود به این وزارتخانه مبنی بر ابراز نگرانی از تاسیس کارخانجات تولید سیگار در کشور و مخالفت با ابتکار عمل صنعت بین‌المللی دخانیات فیلیپ موریس، خواستار جلوگیری از احداث و راه اندازی کارخانجات جدید شد.

وی یادآور شد: در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه که بر اساس آن دولت مکلف شده بود اقداماتی را برای برقراری توازن تولید سیگار با مصرف انجام دهد، آن وزارت نسبت به راه‌اندازی کارخانجات با ظرفیتی به مراتب فراتر از تقاضای داخل اقدام کرده است.

وزیر بهداشت تاکید کرده با توجه به پایان یافتن برنامه پنجم توسعه و اقدامات انجام شده در این راستا، ترتیبی اتخاذ شود تا از راه‌اندازی کارخانجات جدید محصولات دخانی در کشور جلوگیری شود و گزارشی از آخرین وضعیت تولید دخانیات و واردات کالای دخانی در کشور، همچنین درخواست جلوگیری از ورود محصولات دخانی نوپدید به ستاد کشوری کنترل دخانیات این وزارت ارسال شود.

هاشمی تصریح کرد: پیشنهاد تولید سیگار مارلبورو در کشور با رسمیت بخشیدن به شرکت بین‌المللی آمریکایی فیلیپ موریس پس از خروج این کشور از برجام و اعمال فشار برای وضع تحریم‌های بین المللی علیه ایران، حاکی از راهبرد مخوف صنایع دخانی در هدف قراردادن سلامت جوانان و زنان و بازار مستعدی برای توسعه این صنعت مرگبار است. 

وزیر بهداشت با بیان اینکه تلاش صنایع دخانی برای ورود به بازار ایران که از آن به عنوان «جواهر خاورمیانه» در اسناد افشا شده توسط سازمان جهانی بهداشت نامبرده شده از سال‌ها پیش برنامه ریزی شده بود، اظهار داشت: عوامل این صنایع پس از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات، همواره با ابراز نگرانی از بحث قاچاق این محصولات مانع اجرای موثر کلیدی‌ترین راهکارهای کنترل دخانیات شامل افزایش مالیات دخانیات و درج تصاویر هشدار دهنده بهداشتی با ساده‌سازی بسته بندی این محصولات و حذف تعابیر و نمادهای تبلیغاتی شده اند.

هاشمی افزود: بدیهی است رسمیت بخشیدن به صنعتی که برخلاف الزامات کنوانسیون کنترل دخانیات، خود را به عنوان مروج دنیای بدون دخانیات با تولید محصولات بدون دود معرفی می‌کند، در شرایط کنونی کشور زمینه رایزنی، تلاش و حضور این شرکت را برای گسترش مصرف دخانیات در جامعه فراهم می‌کند. با توجه به ایجاد ظرفیت تولید سیگار در کشور در برنامه پنجم، دیگر نیازی به ورود صنایع جدید نبوده و راهکارهای دیگری برای تبدیل وضعیت قاچاق محصولات این شرکت می‌بایست دنبال شود.