محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه در سخنانی در بیست و یکمین نشست کمیته مشترک نظارت و انسجام (JCMB) در کابل گفت: طالبان فرصت خوبی دارند تا با دولت افغانستان مذاکره و در انتخابات‎‌ پارلمانی و ریاست جمهوری به‌ عنوان یک حزب شرکت کنند.

وی در این نشست که در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، تأکید کرد: جنگ در افغانستان بسیار پیچیده است و ابعاد مختلفی دارد. به همین دلیل همکاری و مشارکت کشورها درباره صلح افزایش یافته است. همکاری و حمایت از روند صلح برای همه‌ نتیجه‌ بُرد- برد دارد و  در آن هیچ کس بازنده نیست.

محمداشرف غنی در ادامه افزود: ۱۷ سال شاهد مرگ و خونریزی بودیم. شهروندان ما یأس را سپری کرده و تمایل شرکای بین‌المللی‌ به صلح و توقف جنگ در افغانستان افزایش یافته‌است. بنابراین امیدواریم انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در افغانستان با هر هزینه ممکن و در موعد مقرر به خوبی برگزار شود.