رویترز به نقل از سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: به دنبال خروج آمریکا از برجام، آیت الله خامنه‌ای رهبر عالی ایران دستور داده سازمان انرژی اتمی توان غنی سازی اورانیوم را به میزان حداکثری اشاره شده در برجام افزایش دهد.

خبرگزاری رویترز نوشت: پس از خروج آمریکا از برجام، سایر طرف‌های قرارداد تلاش می‌کنند توافق هسته‌ای را حفظ کنند.

این خبرگزاری افزود: ایران گفته منتظر خواهد ماند ببیند طرف‌های دیگر قرارداد چه اقدامی خواهند کرد و آماده شروع مجدد غنی سازی در سطح قبلی است. این کشور تاکید می‌کند که فعالیت هسته‌ای برای تولید برق و سایر برنامه‌های صلح آمیز طراحی شده است.

صالحی گفت: ساخت کارخانه جدید، مغایرتی با مفاد برجام ندارد و به متن قرارداد خدشه‌ای وارد نکرده است.

وی به رسانه‌های داخلی ایران گفته که سازمان انرژی اتمی این کارخانه را در جریان گفت: وگو‌های منتهی به توافق هسته‌ای ساخته، اما شروع به کار نکرده بود.

رویترز به نقل از سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی نوشته است: البته رهبر عالی ایران به طور کامل در جریان ساخت این کارخانه بوده و اکنون دستور داده خط تولید شروع به کار کند که ظرفیت ساخت روزانه ۶۰ روتر برای سانتریفیوژ IR-۶ دارد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۱۸ اردیبهشت با اعلام خروج آمریکا از برجام این توافق بین المللی را که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان نیز مورد تایید قرار گرفته و لازم الاجرا اعلام شده است، نقض کرد.