در حالی که علیرضا جهانبخش و مدیربرنامه هایش در انگلیس به سر می برند تا با باشگاه لسترسیتی مذاکرات نهایی را برای بستن قرارداد انجام دهند.

با این حال یکی از خبرنگاران نزدیک به باشگاه لسترسی درباره آخرین مراحل عقد قرارداد گفته که طرفین به توافق کلی رسیده اند اما همچنان اختلاف نظرهایی بر سر پاداش جهانبخش وجود دارد و هنوز بحث در این باره وجود دارد. گویا هنوز باشگاه لستر با درخواست جهانبخش در این زمینه موافقت نکرده است