پس از استعفای سید رضا افتخاری از مدیرعاملی استقلال، هیات مدیره این تیم برای رسیدگی به وضعیت موجود تشکیل جلسه داد که این جلسه از دقایقی پیش آغاز شده است. 

تاکنون سید رضا افتخاری، جواد قراب، حسن زمانی، امیرحسین فتحی و عباس ملکی در این جلسه حاضر شدند. 

هم‌چین پندار توفیقی، معاون ورزشی باشگاه استقلال نیز در این جلسه حضور دارد.