قیمت انواع خودرو تیبا کارکرده در بازار به شرح زیر است: