امیر حاتمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: روز ۳۱ مرداد خبرهای خوب و خوشی درباره دستاوردهای دفاعی خواهیم داشت که خاص نیروهای مسلح است.

 

وی افزود: یکی از خبرهای خوب در حوزه هوایی است که ۳۱ مرداد رونمایی می شود.