ناصر ایمانی، روزنامه‌نگار اصولگرا در روزنامه اعتماد نوشت: «بازنگری کلی در مبانی نظری و تاکتیک‌های سیاسی، نیاز امروز جریان اصولگرایی برای پویایی و سیاست‌ورزی مطابق شرایط روز جامعه است. نگاه این جریان سیاسی به حکومتداری و نقش مردم در حاکمیت سیاسی از جمله مبانی نظری است که اصولگرایان باید مورد بازنگری قرار دهند. این جریان سیاسی باید از نگاه متصلب به مردم بپرهیزد و ببیند در شرایط فعلی که کشور درگیر بحران‌هایی در زمینه‌های مختلف است، مردم چه نیازها و مطالباتی دارند و بکوشد تا خود را به مردم نزدیک کند؛ از جنس زبان مردم حرف بزند؛ اتکا به نهادهای قدرت را کمتر کند و توجه بیشتری به خواسته‌ها و مطالبات مردم به ویژه قشر جوان داشته باشد.

نیاز به تغییر و اصلاح در تاکتیک‌های سیاسی اصولگرایی نیز وجود دارد. باید با انعطاف‌پذیری نسبت به مسائل سیاسی جامعه نگاه کرد؛ چرا که با این نگاه منعطف است که این جناح می‌تواند خود را در صحنه سیاسی حفظ کند.

در این مورد می‌توان به تجربه حزب‌الله لبنان اشاره کرد. با نگاه کردن به صحنه سیاسی لبنان می‌توان دریافت که جنبش حزب‌الله چگونه توانسته که هم در بین مردم نفوذ خوبی داشته باشد؛ شاهد مثال آن انتخابات اخیر لبنان است و هم محبوبیت نسبی بین جریان‌های سیاسی داخل لبنان داشته باشد. حتی جریان‌هایی که در ماهیت خیلی با حزب‌الله موافق نیستند، ارزش و اهمیت حزب‌الله را در صحنه سیاسی و نظامی لبنان می‌دانند. حزب‌الله مبارزات مهمی را علیه تروریست‌ها انجام می‌دهد. آن قدر از خود انعطاف نشان داده که توانسته حامیانی در جامعه کسب کند. جریان‌های کشور باید به نوع سیاست ورزی حزب‌الله لبنان توجه کنند. این جریان خود را به اتفاقات روز جامعه وفق می‌دهد و به صورت متصلب به جامعه نگاه نمی‌کند.

از این جهت جریان اصولگرایی نیز باید نگاهی منعطف نسبت به نیازهای روز جامعه داشته باشد. اصولگرایان باید نگاه‌شان را به دولت مستقر تغییر دهند و فعالانه در حمایت از دولت و کمک به آن در صحنه حاضر شوند. ممکن است این جمله به مذاق برخی سنگین بیاید اما شرایط جامعه اقتضا می‌کند که رویکرد منتقدانه اصولگرایان نسبت به دولت تغییر کند. این تاکتیک سیاسی باید مورد توجه اصولگرایان قرار بگیرد.»