هفته نامه تایمز گزارش داده است که ترزا می نخست وزیر انگلیس نمایندگان مخالف و شورشی در حزب محافظه کار را تهدید کرده است که اگر طرح برگزیت وی درباره گمرکات با شکست روبرو شود، در تابستان امسال انتخابات عمومی و سراسری را برگزار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، انگلیس یکی از پرچالش ترین دوران‌های سیاسی خود را پشت سر می گذارد و تنها در ۴ سال گذشته ۴ انتخابات بزرگ را برگزار کرده است: همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴، انتخابات ۲۰۱۵ بریتانیا، همه پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ و انتخابات زودهنگام که سال گذشته به درخواست ترزا می برگزار شد.

این در شرایطی است که طرح ترزا می برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با مخالفت‌های گسترده‌ای در بین اعضای حزب محافظه کار روبرو شده است. پیش از این نیز وزرای خارجه و امور برگزیت انگلیس در اعتراض به این طرح از کابینه استعفا کرده‌اند.