اولین تمرین ملی پوشان ایران روز سه شنبه در محل فدراسیون والیبال برگزار شد.

پیش از شروع تمرین بازیکنان به همراه کادرفنی در جلسه ای شرکت کردند. کولاکوویچ در این جلسه برنامه های تمرینی برای مسابقات پیش رو را برای بازیکنان تشریح و خواسته های خود را از بازیکنان مطرح کرد و سپس بازیکنان راهی سالن محل تمرین خود شدند.

بازیکنان این جلسه تمرینی را با تمرکز روی کارهای تکنیکی و برنامه های فردی آغاز کردند.

بیشتر دقایق این جلسه تمرینی به کارهای فردی اختصاص داشت و کادرفنی و کولاکوویچ در بر عملکرد بازیکنان نظارت داشتند.

تمرینات تیم ملی در محل فدراسیون ادامه خواهد داشت و بازیکنان برای بازی های آسیایی جاکارتا آماده می شوند.