مریدی زاده مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی پایان تیرماه اعلام شد.

وی افزود:با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات، شرط استفاده از معافیت مالیاتی تسلیم به موقع اظهار نامه مالیاتی است.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت:موعدیان در صورت ارایه اظهار نامه مالیاتخود تا پایان تیرماه امسال در چارچوب قانون از بخشودگی مالیاتی بهره مند می‌شوند.

مریدی زاده افزود: امکان پرداخت اظهارنامه مالیاتی بصورت الکترونیک نیز با مراجعه به وب سایت tax.gov.ir وجود دارد.