محمدرضا عارف عصر سه شنبه در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری چهارمحال و بختیاری افزود: با گذشت سالها همچنان گرایش به رشته های نظری نسبت به فنی و حرفه ای بیشتر است و ما نتوانسته ایم برای توقف این روند هرم آموزشی کشور را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: بی شک توجه به رشته هایی که متناسب با بازار کار و منطبق با ظرفیت های بومی هر منطقه باشد، یکی از ضرورت های نظام آموزشی کشور است.

عارف همچنین از حضور کمرنگ بخش خصوصی در نظام آموزشی کشور انتقاد کرد و افزود: بخش خصوصی در بسیاری از استانها به ویژه چهارمحال و بختیاری ناموفق بوده و نتوانسته سهمی در این خصوص به خود اختصاص دهد.

این نماینده مجلس در ادامه به بررسی وضعیت نظام آموزش عالی کشور طی سالهای گذشته پرداخت و تصریح کرد: در گذشته خدمات بسیاری در حوزه آموزش عالی کشور انجام گرفته و اگر چه در برخی مقاطع رشد قابل توجهی داشته اما در مقاطعی هم متوقف شده است.

عارف افزود: با این وجود باید از رشد کمی رشته ها و مراکز آموزش عالی کاسته شود و بر رشد کیفی این رشته ها تمرکز کرد.

وی با بیان اینکه تحصیلات تکمیلی آموزش عالی چهارمحال و بختیاری در وضعیت بهتری نسبت به رشته های فنی و کاربردی این استان قرار دارد، اظهار داشت: کمبود اساتید و اعضای هیات هیات علمی از دیگر چالش های نظام آموزشی است، بطوری که نسبت جمعیت اساتید به دانشجویان در مراکز آموزش عالی این استان بطور متوسط یک به ۴۰ است.

عارف خاطرنشان کرد: به منظور رفع چالش های آموزش عالی چهارمحال و بختیاری، نتیجه بازدید ۲ روزه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و پیشنهادات مسئولان بومی این استان جمع آوری و بر اساس آن تصمیم گیری می شود.

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و دسته بندی مشکلات آموزشی و فرهنگی چهارمحال و بختیاری به مدت ۲ روز در شهرکرد حضور دارند.