«مانئوس موراویکی» نخست‌وزیر لهستان امروز-سه‌شنبه- تقویت بخش شرقی نیرو‌های ناتو برای مقابله با روسیه را خواستار شد.

موراویکی گفت که یگان‌های ناتو مستقر در شرق اروپا باید برای مقابله با سیاست‌های پرخاشگرانه روسیه، تقویت شوند.