سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق با بیان این که مهم‌ترین ویژگی دولت اکثریت ملی خدمت‌رسانی است، تصریح کرد: موضوع حائز اهمیت تظاهرات در شهرهای مختلف، همان است که جریان حکمت ملی پیش‌تر به آن اشاره کرده بود.

حکیم در این خصوص ادامه داد: از مدت‌ها پیش تأکید کردیم که عراق، پس از پیروزی‌های سیاسی، اجتماعی و نظامی با چالش بزرگی چون خدمت‌رسانی مواجه است.

وی با اشاره به تظاهرات اخیر مردم عراق، افزود: باید خواسته‌های مشروع تظاهرات‌کنندگان را در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ داد و نیازهای آنان را برآورده کرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در پایان از تظاهرکنندگان خواست تا تنها خواسته‌های خود را مطرح و از پیوستن به افراد خرابکار اجتناب کنند زیرا این افراد با تخریب اموال عمومی در صدد تحریف نیازها و برهم زدن تظاهرات صلح‌آمیز هستند.

از سوی دیگر، یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق با رئیس جریان حکمت ملی عراق دیدار کرد.

حکیم در این دیدار با قدردانی از نقش سازمان ملل در گسترش حمایت‌های بین‌المللی از عراق، تصریح کرد: اکثریت ملی راهکار حقیقی برای حل مشکلات عراق است.

وی ادامه داد: اکثریت ملی منجر به تشکیل دولتی ملی‌گرا خواهد شد که مهم‌ترین اولویت‌های آن افزایش سطح خدمت‌رسانی، از بین بردن فساد و ایجاد فرصت‌های شغلی است.

رئیس جریان حکمت ملی با اشاره به اینکه اولویت‌های نام برده نیازهای اصلی تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف عراق را تشکیل می‌دهد، افزود: باید برای برآورده کردن خواسته‌های مشروع مردم عراق با جدیت عمل کرد.

حکیم در پایان بر لزوم مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات و عدم تخریب اموال عمومی و خصوصی تأکید کرد.