فردی که قصد داشت در نشست خبری روز گذشته روسای جمهور آمریکا و روسیه در هلسینکی اخلال ایجاد کند، از محل برگزاری این نشست خبری اخراج شد.

به گزارش «انتخاب»؛  فرد پلاکاردی در دست داشت که بر روی آن نوشته شده بود: پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته ای.

نیروهای امنیتی این فرد را به زور پیش از آغاز رسمی نشست خبری ترامپ و پوتین از محل برگزاری این نشست، به بیرون منتقل کردند.

عکس/ برخورد با یک معترض در نشست خبری ترامپ و پوتین

عکس/ برخورد با یک معترض در نشست خبری ترامپ و پوتین

عکس/ برخورد با یک معترض در نشست خبری ترامپ و پوتین

عکس/ برخورد با یک معترض در نشست خبری ترامپ و پوتین

عکس/ برخورد با یک معترض در نشست خبری ترامپ و پوتین

عکس/ برخورد با یک معترض در نشست خبری ترامپ و پوتین

عکس/ برخورد با یک معترض در نشست خبری ترامپ و پوتین