محمدباقر نوبخت،سخنگوی دولت در نشست خبری امروز با بیان اینکه یکی از بزرگترین بخش ها برای تولید اشتغال که ربطی به تحریم و ترامپ و ارز ندارد، بخش مسکن است گفت: این بخش می‌تواند ٣٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد کند. هم اکنون در دفتر رئیس‌جمهور جلسه نوسازی بافت‌های فرسوده با حضور استانداران و شهرداران شهرهای بزرگ در حال برگزاری است که قرار است در خصوص این حوزه اشتغال‌زا بحث و تصمیم‌گیری شود. قرار شد ٢٠٠ هزار مسکن در بافت فرسوده مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ نوسازی کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود به بیان جزئیاتی از وضعیت خزانه، پرداخت و گفت: تا ١٤ تیرماه کل منابع بالغ بر ٨٢ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان است که نسبت به مبلغ سال قبل یعنی ٥١ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان، ٦١ درصد افزایش یافته است. از این مبلغ ٦٨ درصد از افزایش منابع بر عهده نفت بود.

نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی در مورد لزوم انعکاس خدمات دولت گفت: اخبار منفی و مایوس کننده اقتصادی همه اقتصاد ما نیست. این اخبار باعث می شود تا رئیس جمهور کشوری به دروغ بگوید اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. دولت پروژه‌های خوبی در دست اجرا دارد.