اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران امروز میزبان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه است تا با همفکری، فصل جدید اقتصاد ایران با آغاز تحریم های آمریکا را به بحث و بررسی بگذارند.

در این همایش قرار است که دیپلماسی اقتصادی و سیاسی دولت دوازدهم با فعالان اقتصادی مطرح شده و راهکارهای آنها برای مدیریت اقتصاد ایران در شرایط کنونی دریافت شود.

این همایش در تهران آغاز بکار کرد.