براساس توافق دولت‌های روسیه و بلاروس، مقرر شده بود تا رژیم ویزا میان دو کشور برای دارندگان کارت هواداری فوتبال لغو شود و زمینه تسهیل رفت و آمد علاقه مندان به جام جهانی فراهم شود.

با این وجود علی رغم پیش بینی های عبور ۱۵۰ هزار نفری هواداران فوتبال تنها بیش از یک پنجم این تعداد از خاک بلاروس استفاده کردند.

در این میان ۲۳۰ هوادار فوتبال در تلاش بودند تا به طور غیرقانونی پس از ورود به بلاروس خود را به اتحادیه اروپا برسانند که توسط پلیس مرزی بازداشت شده‌اند، بیشتر بازداشت شدگان از اتباع کشورهای تونس، مراکش، سنگال، ویتنام و پاکستان هستند که در آرزوی ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا بودند.

هم‌چنین بسیاری از شهروندان کشورهای لهستان، آرژانتین، آمریکا، مکزیک و برزیل نیز ترجیح تا پس از سفر به بلاروس خود را از مسیرهای عبوری این کشور به جام جهانی فوتبال در روسیه برسانند.