سیده حمیده زرآبادی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس، اظهار داشت: تاکنون ۳۲ نماینده این طرح را امضا کردند اما طراحان در پی افزایش تعداد امضا‌های آن هستند.

وی در توضیح این طرح،گفت: در این طرح ساز و کاری پیش‌بینی شده که طبق آن در هر استانی برای انتخابات قوه مقننه سهمی در نظر گرفته شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه طبق این طرح در مجموع ۳۰ درصد نمایندگان مجلس را زنان تشکیل خواهند داد، تصریح کرد: براساس این طرح برای هر استان با توجه به تعداد نمایندگانش برنامه خاصی پیش‌بینی شده است. برای مثال اگر استانی ۳۰ نماینده در مجلس داشته باشد ۱۰ نفر از آنها یعنی ۳۰ درصد را زنان تشکیل  می‌دهند و یا اگر استانی ۲ نماینده دارد یکی از آنها زن و دیگری مرد است.

نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: براساس طرح تدوین در حوزه‌های انتخابیه‌‌ای که ۲ تا ۵ نماینده به مجلس راه پیدا می‌کنند، باید حداقل یک نماینده زن و در حوزه‌های انتخابیه بیش از ۵ نماینده هم دو نماینده زن به مجلس شورای اسلامی راه یابد.

زرآبادی اضافه کرد: این طرح پس از اعلام وصول شدن در مجلس در کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس بررسی می‌شود.