پیام درفشان، از شکایت خانواده کاووس سید امامی از صدا و سیما خبر داد.

وی افزود: رامین و مهران سید امامی به عنوان اولیای دم کاووس سید امامی از مسئولان سازمان صدا و سیما و مسئولان برنامه خبری ۲۰:۳۰به دلیل پخش برنامه‌ای تحت عنوان «منطقه ممنوعه» در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایتی را مطرح کردند.