هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان به روزنامه فونکه گفت: دیگر نمی‌توان به صورت کامل به کاخ سفید تکیه کرد. برای حفظ روابطمان با آمریکا باید این مناسبات را مجددا تنظیم کنیم. اولین تحول می‌تواند این باشد که ما در خودمان در اتحادیه اروپا بیش از پیش به یکدیگر نزدیک و متحد شویم.

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: با وجود حملات لفظی تند و نامعقول بودن توئیت‌ها، اروپا نباید اجازه دهد که دچار دودستگی و تفرقه شود.