وزیر ارتباطات در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: دزدیده شدن ابرها را نمی توان ثابت کرد اما وجود نداشتن سرورها را به راحتی می توان ثابت کرد

وی گفت: نمی دانم چرا بعضی ها با اظهار نظرهای نادرست برای نظام هزینه درست می کنند.  البته ما وظیفه خودمان می دانیم همواره پاسخ گوی افکار عمومی و حتی حرف های ناروای برخی افراد باشیم.  حمایت از پیام رسان های داخلی مشخص است و مرکز ملی فضای مجازی می تواند درباره گزارش دهد.

وی گفت: اگر دزدیده شدن ابرها را نتوان به راحتی ثابت کرد وجود نداشتن سرورهای هات گرام و تلگرام طلایی در یکی از ساختمان‌های وزارت ارتباطات را می توان به راحتی ثابت کرد.

 وی از روابط عمومی وزارتخانه خواست خبرنگاران را ساعت 14 امروز برای بازدید از طبقه نهم ساختمان زیرساخت در میدان امام خمینی دعوت کند.